Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Ambtenarenrecht?

het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de ambtenaar.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.