Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Arbeidsovereenkomst?

de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten (art. 7:610 BW).

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.