Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Arbeidsovereenkomstenrecht?

het geheel van rechtsregels die het tot stand komen, de inhoud en het einde van de arbeidsovereenkomst reguleert.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.