Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Arbeidsrecht?

het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector. (in de publieke sector = ambtenarenrecht; in de private sector = commune arbeidsrecht)

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.