Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Arbeidstuchtrecht?

een negatieve sanctionering van de werknemer na het begaan van een normschending in het kader van de arbeidsovereenkomst. Voorbeelden van sancties:
- ontslag op staande voet
- schorsing
- plaatsing in lagere rang
- onthouden van (periodieke) loonsverhoging
- berisping
- opleggen boete

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.