Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Begroting?

Een begroting is een raming van de inkomsten en de uitgaven van een overheidsorgaan voor een toekomstige periode die een verplichting inhoudt om de geraamde ontvangsten in te vorderen en een machtiging om de geraamde uitgaven aan te gaan en te betalen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.