Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Behoorlijke gedingvoering (vereisten)?

een ieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.