Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Bekrachtiging?

indien een vertegenwoordiger zijn bevoegdheid heeft overschreden kan de vertegenwoordiger de aangelegenheid altijd redresseren door achteraf de handeling te bekrachtigen. Deze bekrachtiging werkt terug en het is dus achteraf alsof de handeling rechtsgeldig tot stand is gekomen

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.