Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Beleidsregels?

regels uitgevaardigd door een bestuursorgaan die degenen die een bestuursbevoegdheid toepassen,in acht moeten nemen bij het verstrekken van een beschikking. Met beleidsregels wordt een discretionaire bevoegdheid ingeperkt.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.