Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Beleidsregels Openbaar Ministerie?

een bij besluit vastgestelde algemene regel, nietzijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschrifnte bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.