Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Beschikkingsbevoegdheid?

men is beschikkingsbevoegd als men eigenaar of rechthebbende is van een goed. Uitzondering vormt de faillietverklaarde. Beschikkingsbevoegdheid is een vereiste voor een ( eigendoms ) overdracht.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.