Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Beschikkingshandelingen?

alle activiteiten binnen maatschapsverband die niet als beheersdaden zijn te beschouwen. Ze binden alleen de maat die de handeling heeft verricht.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.