Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Bestandelen?

onzelfstandige zaaksdelen die opgaan in de zaak waarvan zij deel uitmaken. Bestanddelen zijn zelf geen zaken in de zin van art. 3:1 BW. Zie ook bestanddeelvorming.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.