Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Bestuurlijke boete?

een door een overheidorgaan aan een burger bij wijze van leedtoevoeging opgelegde boete, omdat deze laatste in strijd met een voorschrift heeft gehandeld.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.