Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Bestuursorgaan?

(art.1:1 AWB) ieder orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld.
Er zijn twee soorten: rechtspersonen die hun rechtspersoonlijkheid ontlenen aan een bijzondere wet (art.1:1 lid 1 onder a), en een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (art.1:1 lid 1 onder b), dwz de bevoegdheid om besluiten te nemen in de zin van de AWB. Gezien art.1:3 moet het hierbij gaan om eenzijdige publiekrechtelijke rechtshandelingen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.