Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Bezitsverschaffing?

leveringshandeling, vereist voor de overdracht van een roerende zaak bezitsverschaffing kan plaatsvinden via a) feitelijke overgave, b) een tweezijdige verklaring, c) een tweezijde verklaring met mededeling aan houder.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.