Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Bezwaarschrift?

hernieuwd verzoek gericht tot een bestuursorgaan dat eerder niet heeft beschikt conform de wens van de aanvanger, om zijn beschikken te heroverwegen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.