Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Blote rechtsfeiten?

feit waaruit rechtsgevolgen voortkomen zonder dat de betrokkene in staat is daarop wezenlijk invloed uit te oefenen. Voorbeeld: geboorte, overlijden.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.