Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Boetebeding?

vereisten: dient schriftelijk te worden aangegaan waarbij de voorschriften op overtreding waarvan een boete is gesteld en het bedrag hiervan, zijn vermeld.

Voor een arbeidsovereenkomst geregeld in art. 7:650 BW, afwijkend van de algemene regeling van 6:91 BW e.v.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.