Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Commanditaire vennootschap.?

ondernemingsvorm waarbij naast beherende ook stille vennoten (kunnen) optreden. Voor de beherende vennoten gelden dezelfde regels als bij de vof.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.