Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Commanditaire vennootschap?

maatschap waarbij de oprichters zich ten doel stellen een bedrijf uit te oefenen en waarbij sommige vennoten naar buiten treden en anderen slechts in het kapitaal deelnemen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.