Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Conservatoire fase?

eerste fase van het faillissement, die is gericht op behoud van het vermogen van failliet ten behoeve van de schuldeisers.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.