Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Consumentenkoop?

de koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.