Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Contractsituaties?

voorts zijn er een aantal contractuele posities, die onvervreemdbaar zijn, aangezien men de overeenkomst gesloten heeft met het oog op elkanders persoon.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.