Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Curator ventris?

de vrouw, wier man sterft terwijl zij zwanger is, kan verklaren zwanger te zijn, waarna de kantonrechter een curator over de ongeboren vrucht. Een zgn. curator ventris benoemt

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.