Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Discriminatieverbod?

discriminatie is verboden m.b.t. de arbeidsovereenkomst. UItwerking:
- verbod van onderscheid naar geslacht, arbeidsduur, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit en hetero- of homoseksuele geaardheid.
vindplaats 7:646 e.v. BW

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.