Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Dissenting opinion?

Wanneer de mening van een rechter afwijkt van de meerderheid die tot de beslissing heeft geleid. In Angelsaksische landen wordt deze mening (dissenting opinion) ook soms openbaar gemaakt.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.