Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Eenmanszaak?

De eenmanszaak kent geen wettelijke regeling zoals bijvoorbeeld een b.v. Enkele aspecten van de eenmanszaak:
- geen oprichtingformaliteiten
- beslissingsmacht berust uitsluitend bij de eigenaar
- geen onderscheid tussen privevermogen en zakelijk vermogen
-
Eenmanszaak: geen oprichtingsformaliteiten, beslissingsmacht berus bij de eigenaar, er is geen onderscheid tussen het zaaksvermogen het het privévermogen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.