Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Eigenrichting?

wanneer iemand die meent een recht te hebben, zelf eigenhandig maatregelen neemt om dit recht te verkrijgen. Het recht in eigen handen nemen zonder bijvoorbeeld de uitkomst van een proces af te wachten. Eigenrichting is tevens een ondermijning van de rechtsstaat en staat tegenover het burgerlijk procesrecht dat juist regels bevat om eigenrichting te voorkomen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.