Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Enquêterecht?

Het enquêterecht van vakbonden is te vinden in art.2:344; het is een middel om achteraf controle uit te oefenen op belangrijke activiteiten van de onderneming.
Het enquêterecht bestaat uit twee fasen:
1. Er wordt een stelling van vermoeden van wanbeleid neergelegd bij de ondernemingskamer; deze benoemt een rapporteur.
2. Als er sprake is van wanbeleid kan om vergaande maatregelen worden gevraagd: de ondernemingskamer beslist hierover. (NB.Aandeelhouders maken hier veel gebruik van . Vakbonden weinig, waarschijnlijk door de dreiging van een schadeclaim. Bovendien hebben vakbonden andere manieren om druk uit te oefenen).

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.