Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Enqueterecht - recht van enquete?

Krachten het enqueterecht kunnen aandeelhouders, certificaathouders, de vakvereniging en de procureur-generaal van het Hof Amsterdam (waar de ondernemingskamer is gevestigd) een onderzoek doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon (art. 2:344 e.v. BW).

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.