Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Externe werking bij een VOF?

een handeling die door één van de vennoten namens de vennootschap is verricht - zonder dat daarbij de in de akte van oprichting opgenomen bepaling inzake een bevoegdheidsbeperking in acht werd genomen - voor de vennootschap niet verbindend is en dat deze ongeldigheid ook aan degeen die met de betrokken vennoot gehandeld heeft kan worden tegengeworpen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.