Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Familierechten?

zijn uit hun aard onvervreemdbaar. Het sluiten van contracten over de huwelijksband, over verhoudingen uit het kinderrecht of over vragen de curatele betreffende is in strijd met de openbare orde en daarom nietig

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.