Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Formele procespartij?

Als een natuurlijk persoon als eiser of verweerder een geding voert en niet hijzelf, doch een ander voor hem handelt (Bijv. ouder, voogd of curator) i.t.t. de materiele procespartij.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.