Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Gedragen als een goed werkgever?

Vindplaats: art. 7:611 BW.
algemeen beginsel dat ook krachtens art. 6:248 geldt (de rechtsgevolgen van een overeenkomst worden mede bepaald door de redelijkheid en billijkheid)

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.