Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Gelede normstelling?

constructie waarbij de toepasselijkheid van een rechtsregel niet zomaar in de wet is te vinden , maar in een combinatie van met elkaar samenhangende regelingen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.