Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Getuigschrift?

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst dient de werkgever aan de werknemer op diens verzoek een getuigschrift te geven met een opgave van de aard van de verrichte arbeid en de duur van de dienstbetrekking (art. 7:656 BW).

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.