Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Gewoonterecht?

Het gewoonterecht is een rechtsbron. Wil gewoonte gelden als rechtsbron moet aan twee voorwaarden zijn voldaan:
1. Feitelijke voorwaarde: sprake van herhaald gebruik.
2. Normatieve voorwaarde: men is ervan overtuigd dat zij het gebruik ervan rechtens horen te volgen. Gewoonterecht maakt aanspraak op gezag.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.