Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Harmonisatie (harmoniseren)?

Het aanpassen van de wetgeving van de lid-staten (landen) aan elkaar, of, conform de bedoeling van het EG-verdrag: het nader tot elkaar brengen van de locale wetgevingen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.