Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Hof van cassatie?

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege van de rechterlijke macht. Het Hof heeft de bevoegdheid de in laatste aanleg gewezen vonnissen en arresten te verbreken wegens schending van de wet of substantiƫle of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten. Op die manier waarborgt het Hof de eenheid in de rechtspraak.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.