Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Horen van beide partijen?

Beginsel dat de rechter pas een beslissing mag geven als partijen hun eigen standpunt hebben uiteengezet of althans daartoe in de gelegenheid zijn gesteld.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.