Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Huur?

huur is geen zakelijk recht. Toch zegt de wet , dat bij overdracht van het verhuurde de huurder zijn recht behoudt tegen de opvolgende eigenaar. Een kwalitatieve verplichting dus; ieder die eigenaar is van het huis moet de door een vorige eigenaar gesloten huur eerbiedigen. Het recht van de huurder is weliswaar een persoonlijk recht, maar heeft toch zaaksgevolg (droit de suite)

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.