Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent In dienst zijn?

iemand is in dienst van de wederpartij indien deze andere partij krachtens overeenkomst bevoegd is (eenzijdig) instructies te geven omtrent de te verrichten arbeid of de bevordering van de goede orde in de onderneming (art. 7:660 BW).

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.