Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Informatieverplichting?

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst dient de werkgever de werknemer schriftelijk te informeren over de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn (art. 7:655 BW).

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.