Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Ingebrekestelling?

schriftelijke sommatie aan de schuldenaar om alsnog binnen een redelijke termijn aan zijn contractuele verplichting te voldoen

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.