Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Jurisdictieclausule?

Een beding waardoor wordt afgeweken van de relatieve competentie regel en het geschil wordt verwezen naar een rechter van een ander land.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.