Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Kantonrechterformule?

De kantonrechterformule luidt:
A x B x C, waarin:
A = het aantal jaren in dienst bij de werkgever
B = het loon (waarbij 8% vakantiegeld moet worden opgeteld)
C = een matiging door middel van een correctiefactor is.
Let op: t/m het veertigste jaar telt ieder dienstjaar x1, daarna telt ieder dienstjaar keer 1½.
Let op: bij de kantonrechterformule zijn er verschillende correctiefactoren.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.