Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Kantonrechtersformule?

formule gebruikt door de rechters om tot een bepaalde vergoeding te komen bij de opzegging van een arbeidsovereenkomst.
De formule is onlangs gewijzigd en luidt als volgt: A maal B maal C
(A) Het aantal gewogen dienstjaren waarbij de periode van een half jaar en één dag telt als een jaar.
De dienstjaren worden hierna gewogen als volgt:
Dienstjaren voor het 35e levensjaar gelden als 0.5
Dienstjaren voor het 45e levensjaar gelden als 1
Dienstjaren voor het 55e levensjaar gelden als 1.5
Dienstjaren vanaf het 55e levensjaar gelden als 2.

(B) Bruto maandloon vermeerderd met bepaalde vaste componenten zoals vakantietoeslag, vaste dertiende maand, structurele overwerkvergoeding etc.
(C) Correctiefactor (standaard is 1). Deze factor kan de rechter aanpassen indien hij meent dat het ontslag te wijten is aan de werkgever of werknemer.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.