Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Last onder dwangsom?

het geven van een opdracht door een overheidorgaan aan een burger om een overtreding ongedaan te maken, onder het betalen van een dwangsom voor iedere dag dat de burger daarin nalatig is .

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.