Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Lijdelijkheid?

houding van de civiele rechter ten aanzien van de door de procederende partijen gepresenteerde feiten. De civiele rechter aanvaardt de juistheid van de feiten die niet worden betwist of waarover partijen het eens zijn.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.